Welkom bij Intrepix

Intrepix (een samentrekking van de Engelse woorden intrepid en pixel) is in maart 2007 opgericht door Jurgen den Hartog. Hiervoor was hij zestien jaar werkzaam bij TNO. Intrepix richt zich op het uitvoeren van consultancy en projecten op het snijvlak van maatschappelijke veiligheid en technologie zoals cameratoezicht, beeldverwerking en biometrie. Omdat nieuwe technologie zich in hoog tempo aandient en verder ontwikkelt, is het vaak moeilijk de werkelijke meerwaarde te duiden. Nog lastiger wordt het om dergelijke technologie zo te implementeren dat deze volledig tot zijn recht komt in een organisatie, waar het vaak maar een klein onderdeel is van een veel grotere veiligheidsketen.

Intrepix kan u helpen bij het inventariseren van behoeftes op veiligheidsgebied, het opstellen van eisen voor een aanbesteding, het op waarde schatten van (nieuwe) technologie en het op een zinvolle wijze implementeren van technologie in een organisatie. Hoewel er veel ervaring is met techniek zoals camera's, videomanagement-systemen of biometrie, ligt de focus niet op de technologie zelf maar altijd op hoe deze optimaal kan bijdragen aan de achterliggende doelen.

Indien u naar aanleiding van de informatie op deze website behoefte heeft aan een vrijblijvend gesprek, aarzel niet om contact op te nemen!


intrepid [in-TREP-id], adjective: Fearless; bold; undaunted; courageous; as, an intrepid explorer; intrepid spirit.
pix· el, [pik-sel] noun: Short for Picture Element, a pixel is a single point in a graphic image.