de persoon

Van 1991 tot 2007 ben ik in dienst geweest bij TNO als senior-onderzoeker, projectleider en consultant. Sinds 2007 ben ik full-time zelfstandige. In mijn werkzame leven heb ik zowel in teamverband als zelfstandig een groot aantal projecten uitgevoerd waarbij het verwerken van beeldmateriaal centraal stond. De projecten waarover ik de leiding had varieerden in grootte tot ca. 2 miljoen Euro. Als consultant heb ik diverse technisch complexe én politiekgevoelige trajecten succesvol afgerond. Mijn specifieke interesses gaan uit naar het verbeteren van maatschappelijke veiligheid door een verantwoorde inzet van technologie die gericht is op een optimale ondersteuning van mens en organisatie.

In de afgelopen jaren heb ik specifieke technologische expertise opgebouwd op het gebied van o.a. cameratoezicht, intelligente camera’s, biometrie (herkenning van gezicht, vingerafdruk, vingerader en iris), en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve veiligheidsconcepten. Mijn klanten zijn o.a. gemeentes, politie, en de rijksoverheid. Onder projecten is een overzicht te vinden.

Ik ben inzetbaar als projectmanager, consultant en systeemarchitect. In deze rollen leg ik verbanden tussen enerzijds de organisatiedoelen en anderzijds de mogelijkheden van zowel mens als technologie. De sleutel tot het voeren van succesvolle projecten ligt vooral bij een goede en open communicatie. Doelgerichtheid en daadkracht is daarbij van groot belang maar hierbij zal ik altijd oog blijven houden voor het belang van mens en organisatie.

Ik richt mij primair op projecten waarbij ik de eindgebruiker ondersteun. Omdat ik hierin volledig onafhankelijk wil zijn, ben ik op geen enkele wijze commercieel verbonden met leveranciers.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik graag naar mijn cv en mijn profiel.