Welkom op mijn mobiele site

Welkom op mijn mobiele site. Deze mobiele site is voor gebuikersgemak ingekort en bevat o.a. contactinformatie. Voor  meer informatie bekijk de desktopversie.

Intrepix (een samentrekking van de Engelse woorden intrepid en pixel) is in maart 2007 opgericht door Jurgen den Hartog en is sinds eind 2022 overgegaan in een bv.  Intrepix richt zich op het uitvoeren van consultancy en projecten op het snijvlak van maatschappelijke veiligheid en technologie zoals cameratoezicht, beeldverwerking en biometrie.

Veiligheid

Als Intrepix ben ik sinds 2007 als zelfstandige actief als onafhankelijk adviseur op het gebied van veiligheid. Gedurende mijn carrière heb ik een groot aantal projecten uitgevoerd. Ik richt me op het uitvoeren van consultancy en projecten op het snijvlak van maatschappelijke veiligheid en technologie zoals cameratoezicht, beeldverwerking en biometrie. Omdat nieuwe technologie zich in hoog tempo aandient en verder ontwikkelt, is het vaak moeilijk de werkelijke meerwaarde te duiden. Nog lastiger wordt het om dergelijke technologie zo te implementeren dat deze volledig tot zijn recht komt in een organisatie, waar het vaak maar een klein onderdeel is van een veel grotere veiligheidsketen.

Projecten

Ik richt mij primair op projecten waarbij ik de eindgebruiker ondersteun. Mijn klanten zijn o.a. gemeentes zoals Amsterdam, Leiden en Eindhoven, politie, en de rijksoverheid. Zie onder andere mijn cv voor al mijn projecten.

Onafhankelijk

Ik kan u helpen bij het inventariseren van behoeftes op veiligheidsgebied, het opstellen van eisen voor een aanbesteding, het op waarde schatten van (nieuwe) technologie en het op een zinvolle wijze implementeren van technologie in een organisatie. Hoewel ik veel ervaring heb met techniek zoals camera’s, videomanagement-systemen of biometrie, ligt de focus niet op de technologie zelf maar altijd op hoe deze optimaal kan bijdragen aan de achterliggende doelen. Omdat ik in mijn werk volledig onafhankelijk wil zijn, ben ik op geen enkele wijze commercieel verbonden met leveranciers of specifieke producten.

Jurgen den Hartog - Intrepix

Jurgen den Hartog

Ik ben inzetbaar als projectmanager, consultant en systeemarchitect. Na 16 jaar als senior-onderzoeker bij TNO te hebben gewerkt ben ik sinds 2007 zelfstandige. In mijn carrière heb ik zowel in teamverband als zelfstandig een groot aantal projecten uitgevoerd waarbij het verwerken van beeldmateriaal centraal stond. De projecten waarover ik de leiding had varieerden in grootte tot ca. 2 miljoen Euro. Als consultant heb ik een groot aantal technisch complexe én politiekgevoelige trajecten succesvol afgerond. Mijn specifieke interesses gaan uit naar het verbeteren van veiligheid door een verantwoorde inzet van technologie die gericht is op een optimale ondersteuning van mens en organisatie.

Ik houd van open communicatie, ik ben doelgericht en daadkrachtig maar hierbij zal ik altijd oog blijven houden voor het belang van mens en organisatie.

Ik heb specifieke technologische expertise opgebouwd op het gebied van o.a. cameratoezicht, intelligente camera’s, biometrie, en de ontwikkeling van innovatieve veiligheidsconcepten. Ik ben als technisch adviseur betrokken geweest bij meerdere (Europese) aanbestedingen.

Intrepix is gevestigd is Zoetermeer en werkt in heel Nederland.