Onafhankelijk en professioneel

Veiligheid in openbare ruimtes | Systeemarchitectuur | Consultancy

Intrepix

Intrepix (een samentrekking van de Engelse woorden intrepid en pixel) is in maart 2007 opgericht door Jurgen den Hartog.  Intrepix richt zich op het uitvoeren van consultancy en projecten op het snijvlak van maatschappelijke veiligheid en technologie zoals cameratoezicht, beeldverwerking en biometrie. Omdat nieuwe technologie zich in hoog tempo aandient en verder ontwikkelt, is het vaak moeilijk de werkelijke meerwaarde te duiden. Nog lastiger wordt het om dergelijke technologie zo te implementeren dat deze volledig tot zijn recht komt in een organisatie, waar het vaak maar een klein onderdeel is van een veel grotere veiligheidsketen.

Onafhankelijk en professioneel

Ik ben onafhankelijk en kan u helpen bij het inventariseren van behoeftes op veiligheidsgebied, het opstellen van eisen voor een aanbesteding, het op waarde schatten van (nieuwe) technologie en het op een zinvolle wijze implementeren van technologie in een organisatie. Hoewel er veel ervaring is met techniek zoals camera’s, videomanagement-systemen of biometrie, ligt de focus niet op de technologie zelf maar altijd op hoe deze optimaal kan bijdragen aan de achterliggende doelen.

intrepid [in-TREP-id], adjective: Fearless; bold; undaunted; courageous; as, an intrepid explorer; intrepid spirit.
pix· el, [pik-sel] noun: Short for Picture Element, a pixel is a single point in a graphic image.

Na 16 jaar als senior-onderzoeker bij TNO te hebben gewerkt ben ik sinds 2007 zelfstandige, inzetbaar als projectmanager, consultant en systeemarchitect.Kenwaarden zijn onafhankelijk en professioneel. Lees verder….

Communicatie en resultaatgerichtheid staan centraal in mijn werkwijze. Heldere communicatie is essentieel voor het slagen van elk project, zowel naar opdrachtgever, het projectteam, eindgebruikers of andere betrokkenen.Lees verder….

In mijn carrière heb ik een groot aantal projecten uitgevoerd. Lees verder voor een overzicht dat zich hier beperkt tot een selectie van de afgelopen jaren. Meer details zijn te vinden in mijn cv.