Onafhankelijk en professioneel

Veiligheid in openbare ruimtes  |  Systeemarchitectuur  |  Consultancy

Intrepix BV

Intrepix is in maart 2007 opgericht door Jurgen den Hartog en is eind 2022 overgegaan in een bv.  Intrepix BV richt zich op het uitvoeren van consultancy en projecten op het snijvlak van maatschappelijke veiligheid en technologie zoals cameratoezicht, beeldverwerking en biometrie.

Onafhankelijk en professioneel

Ik ben onafhankelijk en kan u helpen bij het inventariseren van behoeftes op veiligheidsgebied, het opstellen van eisen voor een aanbesteding, het op waarde schatten van (nieuwe) technologie en het op een zinvolle wijze implementeren van technologie in een organisatie.

Intrepix is een samentrekking van de Engelse woorden intrepid en pixel.

intrepid [in-TREP-id], adjective: Fearless; bold; undaunted; courageous; as, an intrepid explorer; intrepid spirit.
pix· el, [pik-sel] noun: Short for Picture Element, a pixel is a single point in a graphic image.

Opdrachtgevers waar ik voor werk en heb gewerkt: