Werkwijze

Communicatie en resultaatgerichtheid, onafhankelijkheid en professionaliteit

In mijn werkwijze staan communicatie en resultaatgerichtheid, onafhankelijkheid en professionaliteit centraal. Heldere communicatie is essentieel voor het slagen van elk project, zowel naar opdrachtgever, het projectteam, eindgebruikers of andere betrokkenen. Een belangrijk onderdeel hierbij is het concreet formuleren van de projectdoelen.

Gedurende het gehele project wordt aan de hand van een businesscase continu bijgehouden of de kosten en risico’s nog in verhouding staan tot de verwachte baten. Door een duidelijke focus wordt het mogelijk om de gewenste resultaten binnen tijd en budget te behalen.

In het geval van de introductie van nieuwe technologie gaat speciale aandacht uit naar het tijdig betrekken van de eindgebruikers.

Om de betrokkenheid van de gebruikers te garanderen is het verder van belang om nieuwe ontwikkelingen, waar mogelijk, in kleine stapjes te introduceren. Hierdoor krijgen de gebruikers de mogelijkheid om continu invloed op de ontwikkeling uit te oefenen wat het draagvlak vergroot.

Voor deskundig advies en begeleiding is onafhankelijkheid essentieel. Het werk wordt daarom verricht zonder enig commercieel belang bij in te zetten producten.

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact met mij op.