Jurgen den Hartog

Wie is de man achter Intrepix, Jurgen den Hartog? En wat heeft hij te bieden?

Ik ben inzetbaar als projectmanager, consultant, systeemarchitect en onafhankelijk adviseur op het gebied van veiligheid. Ik richt me hierbij vooral op het snijvlak van maatschappelijke veiligheid en technologie zoals cameratoezicht, beeldverwerking en biometrie.

Ik houd van open communicatie en ik ben doelgericht en daadkrachtig.

Omdat nieuwe technologie zich in hoog tempo aandient en verder ontwikkelt, is het vaak moeilijk de werkelijke meerwaarde te duiden. Nog lastiger wordt het om dergelijke technologie zo te implementeren dat deze volledig tot zijn recht komt in een organisatie, waar het vaak maar een klein onderdeel is van een veel grotere veiligheidsketen.

Ik kan u bijvoorbeeld helpen bij het inventariseren van behoeftes op veiligheidsgebied, het opstellen van eisen voor een aanbesteding, het op waarde schatten van (nieuwe) technologie en het op een zinvolle wijze implementeren van technologie in een organisatie. Ik heb specifieke technologische expertise opgebouwd op het gebied van o.a. cameratoezicht, intelligente camera’s, biometrie, en de ontwikkeling van innovatieve veiligheidsconcepten. Ik ben als technisch adviseur betrokken geweest bij meerdere (Europese) aanbestedingen. En vaak ligt de focus niet puur op de technologie maar altijd op hoe deze optimaal kan bijdragen aan de achterliggende doelen. Ik leg verbanden tussen enerzijds die organisatiedoelen en anderzijds de mogelijkheden van zowel mens als technologie. Omdat ik in mijn werk volledig onafhankelijk wil zijn, ben ik op geen enkele wijze commercieel verbonden met leveranciers of specifieke producten.

Na 16 jaar als senior-onderzoeker en projectmanager bij TNO te hebben gewerkt ben ik sinds 2007 zelfstandige. In mijn carrière heb ik zowel in teamverband als zelfstandig een groot aantal projecten uitgevoerd waarbij het verwerken van beeldmateriaal centraal stond. De projecten waarover ik de leiding had varieerden in grootte tot ca. 2 miljoen Euro.

Als consultant heb ik een groot aantal technisch complexe én politiek-gevoelige trajecten succesvol afgerond.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik graag naar mijn cv en mijn Profielschets